MyOpenFuture
Logo Open Future

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

1. W trakcie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2016/2017 brane będą pod uwagę:

  • wynik badania pedagogicznego

Ponadto dodatkowe punkty będą przyznane:

  • kandydatom posiadającym rodzeństwo w szkole lub przedszkolu Open Future
  • kandydatom uczęszczającym do przedszkola Open Future International School lub innego przedszkola realizującego PYP

2. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne:

a) Kandydaci podlegają badaniom pedagogicznym obejmującym badanie gotowości szkolnej prowadzonym przez pedagoga Open Future International School. Koszt badania wynosi 80 zł.
b) Zwolnieni z opłat za badanie są wychowankowie przedszkola Open Future International School.
c) Termin przeprowadzenia badania dla dzieci, których zgłoszenia wpłyną do 26 października 2015 r., zostanie ustalony z ich rodzicami telefonicznie.

3. Po przeprowadzeniu badania pedagogicznego kandydatom przyznawane są punkty zależnie od uzyskanego podczas badania wyniku.

Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy spełnia poniższe kryteria:
- posiada rodzeństwo uczące się w Open Future International School
- realizuje przygotowanie przedszkolne w Open Future International School lub w innym przedszkolu realizującym program PYP

4. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o wynikach rekrutacji.

6. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy o kształcenie.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po zamknięciu list uczniów w miarę wolnych miejsc lub możliwości utworzenia kolejnego oddziału kandydaci będą przechodzili postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z pkt 1 - 4.

Klasy liczą maksymalnie 18 osób.

Aby zapisać dziecko należy wypełnić:

Zapraszamy do zapoznania się z metodyką IB w szkole podstawowej.

opłaty

Opłata wpisowana: 1800 zł/uczeń

Jest to wpłata jednorazowa i obowiązuje przez cały okres nauczania w szkole podstawowej.

Opłata wpisowa jest płatna po podpisaniu umowy i jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.

CZESNE: 10 200- opłata za cały rok szkolny

Czesne może być płatne:

  • jednorazowo za cały rok z góry – 5% zniżki – 9690 zł
  • w 10 ratach po 1020 zł
  • w 12 miesięcznych ratach po 850 zł

Czesne obejmuje:

  • całodzienną opiekę od 7:30 do 17:30
  • zajęcia lekcyjne prowadzone w języku angielskim i polskim zgodnie z metodyką IBO
  • 3 godziny zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę
  • wyposażenie w materiały pomocnicze do realizacji programu dostępne w szkole

Basen i wyżywienie oraz wybrane zajęcia płatne dodatkowo.

Czesne płatne jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

ZNIŻKI dla rodzeństwa:

- 10% na pierwsze dziecko
- 20% na każde kolejne dziecko

Open Future prowadzi obecnie nabór do przedszkola i zerówki - zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji.

Share