MyOpenFuture
Logo Open Future

Niepubliczne Przedszkole "Open Future" - Formularz rekrutacyjny

Dla Państwa wygody udostępniamy formularz rejestracji on-line. Prosimy o wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól i wciśnięcie przycisku "Prześlij aplikację" na samym dole formularza.

Proszę wybrać rok szkolny, a następnie klasę

Chcę wybrać inną klasę!

Rok szkolny: 2020/2021

Czesne: 1200,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (14400,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-08-13
Czesne: 1200,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (14400,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-08-13
Czesne: 1200,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (14400,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-08-13

Rok szkolny: 2019/2020

Czesne: 1067,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (12800,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2019-09-02, Koniec roku szkolnego: 2020-08-14
Czesne: 1067,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (12800,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2019-09-02, Koniec roku szkolnego: 2020-08-14

Rok szkolny: 2018/2019

Czesne: 900,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (10800,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2018-09-03, Koniec roku szkolnego: 2019-08-09

Opłata wpisowa

Wysokość opłaty: 1000,00 PLN

Opłata wpisowa pobierana jest raz na cały okres edukacji w placówce. Czy za ucznia była już pobierana w przeszłości opłata wpisowa do placówki Niepubliczne Przedszkole "Open Future"?


Dane dziecka

imię
nazwisko
płeć m f
pesel
adres zamieszkania ulica i numer domu
kod pocztowy: miejscowość
obywatelstwo

aktualne zainteresowania dziecka czyli najchętniej wybierane zabawy, ulubione tematy

czego uczeń nie lubi, czego unika, obawia się?

alergie, schorzenia i dysfunkcje, przyjmowane leki

Rodzic/opiekun 1

imię
nazwisko
email
numer telefonu

Rodzic/opiekun 2 (jeśli jest)

imię
nazwisko
email
numer telefonu

Jakie są Państwa oczekiwania wobec edukacji w Open Future?