MyOpenFuture
Logo Open Future

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Open Future International School" - Formularz rekrutacyjny

Dla Państwa wygody udostępniamy formularz rejestracji on-line. Prosimy o wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól i wciśnięcie przycisku "Prześlij aplikację" na samym dole formularza.

Proszę wybrać rok szkolny, a następnie klasę

Chcę wybrać inną klasę!

Rok szkolny: 2022/2023

Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2022-09-01, Koniec roku szkolnego: 2023-06-23

Rok szkolny: 2020/2021

Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25
Czesne: 1325,00 PLN miesięcznie przy 12 ratach (15900,00 PLN za cały rok szkolny).
Początek roku szkolnego: 2020-09-01, Koniec roku szkolnego: 2021-06-25

Opłata wpisowa

Wysokość opłaty: 2500,00 PLN

Opłata wpisowa pobierana jest raz na cały okres edukacji w placówce. Czy za ucznia była już pobierana w przeszłości opłata wpisowa do placówki Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Open Future International School"?


Dane dziecka

imię
nazwisko
płeć m f
pesel
adres zamieszkania ulica i numer domu
kod pocztowy: miejscowość
obywatelstwo

aktualne zainteresowania dziecka czyli najchętniej wybierane zabawy, ulubione tematy

czego uczeń nie lubi, czego unika, obawia się?

alergie, schorzenia i dysfunkcje, przyjmowane leki

Rodzic/opiekun 1

imię
nazwisko
email
numer telefonu

Rodzic/opiekun 2 (jeśli jest)

imię
nazwisko
email
numer telefonu

Jakie są Państwa oczekiwania wobec edukacji w Open Future?